Sklep i Hurtownia - www.myrland.pl

Regulamin sklepu

Informacje ogólne

MYRLAND Myrlak Szymon
Przyborów 98H
32-823 Przyborów

NIP: 8691836000

REGON: 120719439


nr konta mBank: 03 1140 2004 0000 3102 7995 2057

Dane użytkowników są zabezpieczone i przechowywane w bazie danych.

Zwroty i reklamacje

Jeżeli otrzymany towar nie spełnia określonych wymogów, posiada wady fizyczne (fabryczne) - takim przypadku towar należy dostarczyć (odesłać) do siedziby naszej firmy** w stanie niezmienionym, w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zakupionych produktów, wraz z dowodem zakupu (Paragon, Faktura VAT) za zwrotem gotówki, oraz w przypadku reklamacji gdzie zostanie on wymieniony na wolny od wad lub w przypadku braku na magazynie zostanie dokonana korekta i należność za towar zostanie zwrócona. Reklamacje rozpatrywane są w ustawowym nieprzekraczalnym terminie do 30 dni, jednak przeważnie odbywa się to w krótszym terminie. Brak dowodu zakupu automatycznie spowoduje odrzucenie reklamacji.
Pieniądze za zwrócony towar zostaną przelane na podane konto w ciągu 30 dni.

Nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem!

Na każdy towar zakupiony w Sklepie Internetowym myrland.pl udzielana jest gwarancja 3 miesiące. Liczona jest ona od otrzymania towaru przez klienta.
Zwrotu towaru w trminie 14-dniowym nie dotyczą:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych. 
** należy dostarczyć osobiście pod adres ponktu sprzedaży 32-800 Brzesko, Mickiewicza 17 lub wysłać towar, załączając wtedy formularz reklamacji.


Pozostałe uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu, stosownie do treści art.558 §1 KC. W przypadku odbioru towaru przez klienta od osób, firm lub instytucji trzecich (firma kurierska, Poczta Polska, itp.), nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w obecności osoby doręczającej, celem uniknięcia nieporozumień w przypadku uszkodzeń mechanicznych i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji która będzie jedyną podstawą do roszczeń z tego tytułu.

Postanowienia końcowe

5.1 Wszystkie zdjęcia, obrazy i kolory mogą róznić się w znikomych wyjątkach o +/- 5% od rzeczywistego wyglądu.
5.2 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
5.3
 Zawartość sklepu internetowego www.myrland.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.
5.4
 Sklep internetowy www.myrland.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
5.5 
Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie sklepu, zamieszczając stosowną informację o zmianach na stronie głównej sklepu. 

Polityka prywatności

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności i ochrony danych osobowych znajdują się pod tym adresem: https://myrland.pl/content/8-polityka-prywatnosci

Zakres udostępniania danych

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Cookies

Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między portalem myrland.pl, a współpracującymi z nami serwisami. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z tego portalu.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii.